Mười năm đã trôi qua kể từ ngày Saeko Matsushita tốt nghiệp, giờ cô đã là một người phụ nữ có chồng. Trong một buổi họp lớp, Saeko gặp lại thầy giáo cũ và cũng là tình cũ thời học sinh của cô. Và rồi họ lại nồng cháy với nhau một lần nữa như thể thầy giáo và học sinh đang yêu nhau như ngày xưa, Saeko Matsushita thật sự tuyệt vời trong video này.