Tất cả nhân viên của công ty đang được đi công tác. Ngoại trừ anh chàng này vẫn ở lại làm việc vì sự kém cỏi của anh ta. Tuy nhiên anh ta nhận ra mình không phải là người duy nhất ở lại, còn em lễ tân mà anh ta rất ưa thích nữa đó là Airi Kijima. Và đây là cơ hội tốt nhất để anh ta có được cô ấy.